De LCG Connector kan op verschillende manieren ingezet worden.

Altijd met het doel Lean en Agile vaardigheden te vergroten. Theoretische én praktische vaardigheden. Hoe meer collega's in tune zijn met de nieuwe manier van werken, hoe effectiever de transformatie verloopt.

 • De LCG Connector geeft alle collega's de kans te leren over Lean en Agile. Zo worden alle collega's actief onderdeel van de transformatie van de manier van werken. Hogere betrokkenheid en kennis en vaardigheden bij iedereen in de organisatie betekent sneller, duurzamer en leuker veranderen.
 • De LCG Connector kan alle klassikaal opgeleidde en nog op te leiden collega's met elkaar verbinden. Zo houden die collega's hun kennis vast, inspireren en helpen ze elkaar en passen zij meer van het geleerde toe in hun dagelijks werk.
 • De LCG Connector kan specifieke teams en afdelingen met elkaar verbinden. Zo kunnen Lean en Agile dáár toegepast worden, waar ze de meeste waarde hebben.
 • De LCG Connector kan nieuwe medewerkers snel up-to-speed brengen over de manier van werken. Zo heeft een Lean en/of Agile transformatie minder te lijden onder het verloop in personeel en krijgen nieuwe medewerkers een warm welkom.

De vier elementen van de LCG Connector dragen hier stuk voor stuk aan bij:

 • De Learning Bites helpen elke doelgroep om kennis te vergroten en dezelfde taal te spreken.
 • De experimenten in het Lean Lab helpen bij het snel aan de slag gaan en daardoor in de praktijk verder te leren. Ook zijn templates en andere hulpmiddelen op een logische plek te vinden.
 • De Sociale Tijdlijn helpt, doordat collega's van elkaar kunnen zien en lezen welke successen, geleerde lessen en hulpvragen er zijn. De sociale mogelijkheden helpen ook om collega's met specifieke ervaring te vinden, om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.
 • De Impact Hub gaat helpen om resultaten zichtbaar te maken, zodat iedereen kan zien wat er bereikt is en wordt in de organisatie. Zo groeit het vertrouwen om vol energie op de Lean en Agile manier te blijven werken.

Samen een plan maken voor het in gebruik nemen van de LCG Connector

Hoe beter de LCG Connector verbonden is met andere veranderactiviteiten (trainingen, verbetertrajecten, coaching etc.), hoe groter het effect.

 • De juiste Learning Bite volgen vóór een training of workshop vergroot het leereffect en de efficiëntie.
 • Het uitvoeren van een Lean Lab experiment en de coaching gebruiken voor de reflectie op het verloop van het experiment maakt dat de er sneller en meer geleerd wordt.
 • De sociale tijdlijn maakt dat een collega met een hulpvraag minder afhankelijk is van de één of twee Lean expert die hij/zij al kent. Dat versnelt het invullen van de vraag en vergroot de verbinding tussen mensen in jouw organisatie.
 • In de loop van een verbetertraject dankzij de Impact Hub inzicht hebben in de behaalde resultaten helpt om successen te vieren en te delen met andere collega's. En met bestuurders.

Een plan voor het in gebruik nemen van de LCG Connector zorgt dat organisatiedoelen en veranderambities werkelijk ondersteunt worden door de online activiteiten. Samen maken wij dit plan, waarin tenminste de planning, de kosten en ook de communicatie naar collega's worden beschreven. Zo komt de LCG Connector in jouw organisatie tot leven.


De LCG Connector werkt met een abonnement per collega.

Voor een bedrag per maand krijgt een uitgenodigde collega toegang tot het online platform. De prijs is afhankelijk van het aantal collega's dat gebruik maakt van de LCG Connector.