Hoe kan je de LCG Connector inzetten?

De LCG Connector kan op verschillende manieren worden ingezet. Altijd met het doel Lean en Agile vaardigheden te vergroten. Theoretische én praktische vaardigheden. Hoe meer collega’s in tune zijn met de nieuwe manier van werken, hoe effectiever de transformatie verloopt.

  • De LCG Connector kan ondersteunend zijn bij persoonlijke begeleiding of een klassikale training. Jouw blended (online & offline) ervaring heeft meer impact en geeft optimale waarde voor je geld. Zo worden connecties gemaakt tussen de verschillende inzichten & technieken, kan de vertaalslag naar het dagelijkse werk makkelijker worden gemaakt en worden contacturen optimaal benut voor verdieping & coaching.
  • De LCG Connector geeft alle collega’s de kans om te leren over Lean & Agile, ook diegenen die geen klassikale training volgen. Zo worden alle collega’s (meer en minder ervaren, klassikaal getraind en niet) actief onderdeel van de transformatie en de manier van werken. De hogere betrokkenheid en meer kennis & vaardigheden bij iedereen in de organisatie betekent sneller, duurzamer en leuker veranderen.
  • De LCG Connector kan de klassikaal opgeleide en nog op te leiden collega’s met elkaar verbinden. Zo houden die collega’s hun kennis vast en inspireren en helpen ze elkaar.
  • De LCG Connector kan nieuwe medewerkers snel up-to-speed brengen over de manier van werken. Zo heeft een Lean en/of Agile transformatie minder te lijden onder het verloop in personeel en krijgen nieuwe medewerkers een warm welkom.


De drie elementen van de LCG Connector dragen hier stuk voor stuk aan bij:

  • De Learning Bites helpen elke doelgroep om kennis te vergroten en dezelfde taal te spreken.
  • De experimenten in het Connector Lab helpen om snel aan de slag te gaan en daardoor in de praktijk verder te leren. Ook zijn templates en andere hulpmiddelen op een logische plek te vinden.
  • De Sociale Tijdlijn helpt, doordat collega’s van elkaar kunnen zien en lezen welke successen, geleerde lessen en hulpvragen er zijn.

Samen een plan maken voor het in gebruik nemen van de LCG Connector

Een plan voor het in gebruik nemen van de LCG Connector zorgt ervoor dat organisatiedoelen en veranderambities werkelijk ondersteund worden door de online activiteiten. Samen maken wij dit plan, waarin tenminste de planning, de kosten en ook de communicatie naar collega’s worden beschreven. Zo komt de LCG Connector in jouw organisatie tot leven.

Hoe beter de LCG Connector verbonden is met andere veranderactiviteiten (trainingen, verbetertrajecten, coaching etc.), hoe groter het effect.

  • De juiste Learning Bite volgen vóór een training of workshop vergroot het leereffect en de efficiëntie.
  • Het uitvoeren van een Connector Lab experiment combineren met bijvoorbeeld coaching voor de reflectie op het verloop van dit experiment maakt dat de er sneller en meer geleerd wordt.
  • De sociale tijdlijn maakt dat een collega met een hulpvraag minder afhankelijk is van de één of twee Lean expert die hij/zij al kent. Dat versnelt het invullen van de vraag en vergroot de verbinding tussen collega’s in jouw organisatie.


De LCG Connector werkt met een abonnement per collega.

Voor 120 euro voor het eerste jaar per medewerker heb je toegang tot het online platform. Dit betekent altijd toegang tot alle learning bites met theorie + alle experimenten om echt aan de slag te gaan + de sociale tijdlijn + elke maand nieuwe content. Daarbij kan je met een abonnement losse learning bites per email doorsturen naar collega’s die geen abonnement hebben. Je kan dan met collega’s gemakkelijk de content delen die op dát moment relevant is en waarde toevoegt.

Zijn er binnen jouw organisatie een groot aantal collega’s die gebruik willen maken van de LCG Connector? Neem dan contact met ons op voor de tarieven.